Aanmelding bij kinderpsychologe Anne Kooijman  Ouders kunnen op eigen initiatief, of op verwijzing van de huisarts of de specialist, een afspraak maken met de praktijk.
Voorafgaand aan het eerste gesprek krijgt u een aanmeldingsformulier opgestuurd, dit is een vragenlijst, waarin u naast persoonsgegevens, ook de reden van aanmelding en uw visie op de problematiek kunt aangeven. De ervaring leert dat dit tijd- en kostenbesparend werkt. Tijdens het eerste gesprek wordt bekeken welke hulp geïndiceerd en haalbaar is. Soms blijkt een eenmalig adviesgesprek voldoende te zijn. In andere gevallen is het uitgangspunt een kortdurende pedagogische of speltherapeutische begeleiding.

Wachttijd
Er wordt gestreefd naar korte wachttijden. Meestal kan binnen 2 weken een intake gesprek worden gemaakt. Het streven is de wachttijden in de praktijk kort te houden.
U wordt – uitgezonderd vakanties – binnen een dag teruggebeld dan wel terug gemaild. Dan wordt uw vraag kort besproken, wordt het traject uitgelegd, wordt een eerste afspraak gepland en worden aanmeldingsformulieren verzonden. De behandeling kan doorgaans binnen 3 weken starten.

Afspraken maken
U kunt een afspraak maken door mij te bellen op 070-5115452. Wanneer het antwoordapparaat aanstaat kunt u dit duidelijk inspreken met uw naam en telefoonnummer en het moment dat u teruggebeld wilt worden. Het is praktischer om telefonisch een afspraak te maken dan per email. Tel: 070 511 5452.
Gedurende de avond/nacht/weekend/crisis, kunt u het antwoordapparaat inspreken of een email sturen naar info@kinderpsychologe.nl.

Afspraken afzeggen
Wilt u zo vriendelijk zijn om een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Voor absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren, wordt € 70,- in rekening gebracht. Ook ‘s avonds en in het weekeinde is de praktijk via het antwoordapparaat of per e-mail bereikbaar.
email: info@kinderpsychologe.nl