Drs. Anne D. Kooijman (1950) is kinderpsycholoog en Gz-psycholoog en voert de praktijk als vrijgevestigd psycholoog gedurende vijf dagen per week. Na mijn studie Ontwikkelingspsychologie heb ik het opleidingstraject gevolgd tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en speltherapeut. Van 1979 tot 1981 heb ik meervoudig gehandicapte kinderen begeleid en daarnaast opleidingen gevolgd in de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, mediatietherapie en hypnotherapie.

In 1981 ben ik de praktijk gestart in Wassenaar die hoofdzakelijk hulp biedt aan kinderen van 0-12 jaar en hun ouders.
Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Mijn beroepsregistraties zijn:

  • Gezondheidszorgpsycholoog/ Gz psycholoog, Big geregistreerd, nummer: 29049263725
  • AGB code praktijk: 94063723
  • AGB code zorgverlener: 94002198
  • KvK nummer 70352291

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 moet iedere GGZ-praktijk in het bezit zijn van een ‘Kwaliteitsstatuut” en dat op de website openbaar maken. Zie onderstaande PDF. Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop de aanbieder in de GGZ de integrale zorg voor de cliënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de zorgverlener. Het maakt de kwaliteit en doelmatigheid inzichtelijk en toetsbaar. Het stelt de cliënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming met betrekking tot het behandelproces. Het stelt ook financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg, zoals die door de zorgaanbieder wordt aangeboden. Klik hier voor het Kwaliteitsstatuut Kinderpsychologe Anne Kooijman

Privacy Policy Kinderpsychologe Anne Kooijman: Iedere psycholoog is verplicht een dossier en administratie bij te houden. Hierin worden een aantal gegevens vastgelegd, zoals onder meer naam, adres, geboortedatum, huisarts, medicijngebruik, vragenlijsten en verwijsbrieven. Ook de gegevens over het verloop van de behandeling en afgenomen diagnostische testen worden hierin bewaard. Tevens zit in het dossier een incasso-machtiging teneinde lopende facturen volgens afspraak te kunnen incasseren.

De praktijk Kinderpsychologe Anne Kooijman hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De psycholoog houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klik hier voor de privacy policy 

Collega’s

Kinderen vanaf 12 jaar die al eerder door mij begeleid werden, zijn van harte welkom!
Voor de begeleiding van nieuwe kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen, wordt samengewerkt met onderstaande psychologen en orthopedagogen:

Praktijk Tazelaar Drs Marion Tazelaar werkt met adolescenten, jongvolwassenen, partners en gezinnen.
Vrijmoet & Maatman  Groepspraktijk gericht op onderzoek en begeleiding van kinderen en hun ouders met vragen rond het leren in het basis- en voortgezet onderwijs.
Praktijk 24 seven  Jacqueline Guicherit  is   een vrijgevestigde kinder -en jeugdpsychotherapeut.
Expat Child Psychology  Expat Child Psychology offers support for expat children under the age of 12 who experience social-emotional or behavioral difficulties.

              ggznederland