Tarieven voor niet vergoede zorg (of wanneer u ervoor kiest om de behandeling zelf te betalen, zijn de tarieven).

Een consult (45 min. contact + 15 minuten administratie) 105
Observatie thuis of op school

Dubbel consult ( 90 minuten + 30 minuten administratie)

210
Telefonisch consult 5-15 minuten   55
E mail consult 55

 

Verzekerde zorg

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar:
De begeleiding van jeugd wordt vergoedt door de gemeente waar iemand woont wanneer u een verwijzing heeft van de huisarts of de jeugdarts.

De praktijk is gecontracteerd als jeugdhulpaanbieder door de gemeentes Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Voorschoten, Zoetermeer, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Dit betekent dat deze gemeentes de jeugdhulp tot maximaal 12 sessies vergoeden voor kinderen en jongeren onder de 18. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts of het CJG. Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage.

De naam van het kind, de geboortedatum, adresgegevens en Burger Service Nummer worden doorgegeven aan de gemeente waar het kind woont.
Vergoeding is ook mogelijk vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer Alternatieve Zorg. Voor een overzicht van de vergoedingen kijk hier. Aangeraden wordt om ook zelf contact op te nemen met uw verzekeraar wat de zorgvergoeding is.

Jongvolwassenen van 18 jaar en ouder:
Voor cliënten boven de 18 jaar is soms restitutievergoeding mogelijk vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding varieert tussen de 50 % en de 100 %, afhankelijk van de polis. Cliënten kunnen hiervoor contact opnemen met hun verzekeraar en vermelden dat het gaat om generalistische basis GGZ door een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Voor de generalistische basis GGZ geldt geen eigen bijdrage, wel geldt het verplichte eigen risico. Om in aanmerking te komen voor restitutievergoeding door de verzekering is een verwijzing nodig van de huisarts.
Vergoeding is ook mogelijk vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer Alternatieve Zorg. Voor een overzicht van de vergoedingen kijk hier. Aangeraden wordt om ook zelf contact op te nemen met uw verzekeraar wat de zorgvergoeding is.

Privacyverklaring:
De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. De praktijk is aangesloten bij www.contractvrijepsycholoog.nl. Om te voorkomen dat derden ongevraagd gegevens over u willen opvragen zonder dat u daar toestemming voor geeft, vraag ik u een privacyverklaring te ondertekenen.


Afspraken afzeggen

Wilt u zo vriendelijk zijn om een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Voor absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren, wordt € 70,- in rekening gebracht. Ook ’s avonds en in het weekeinde is de praktijk in via het antwoordapparaat of per e-mail bereikbaar.

Automatische incasso
De praktijk maakt gebruik van automatische incasso. Bij het eerste gesprek wordt u gevraagd een machtigingsformulier te tekenen. De rekeningen worden aan het eind van de maand verstuurd en binnen 10 dagen afgeschreven. Deze termijn moet voldoende ruimte bieden in geval er vragen of opmerkingen zijn.