Er wordt een passende behandeling op maat gemaakt die past bij het kind of de jongere en zijn of haar hulpvraag. Het accent ligt hierbij op speltherapie, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en mediatie-therapie.

Speltherapeutische Sessies
Volwassenen hebben geleerd dat het kan helpen om over hun problemen te praten. Voor kinderen is dit vaak heel moeilijk. Spel is de taal van het kind. Speltherapie is een vorm van therapie, die rechtstreeks aansluit bij de belevingswereld van kinderen.Spel heeft een diepe betekenis. Zonder er over te hoeven praten laat het kind in het spel zien wat hem of haar bezighoudt. In fantasiespel krijgen kinderen de ruimte om hun emoties te uiten, om gebeurtenissen opnieuw te beleven en om gevoelens van bijvoorbeeld angst, verdriet of woede opnieuw te verwerken.Tijdens de speltherapeutische sessies kan een kind veilig experimenteren met allerlei materialen (verf, poppenhuis, klei, zandbak, constructiemateriaal) en velerlei vormen van gedrag. Zo kan het kind nieuwe ervaringen opdoen en geholpen worden met wat het voelt en denkt. Door samen te spelen en te vertellen worden de problemen wat kleiner en leert het kind zelf zijn eigen oplossingen te ontdekken waardoor het zich beter voelt en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gedrag.


Cognitieve gedragstherapie
is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Kort gezegd is het doel van cognitieve therapie het opsporen en corrigeren van denkfouten, die leiden tot psychische problemen en afwijkend gedrag.
Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van gedrag. Hoe je handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe je je voelt. Als je geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal spanning vaak eerder verergeren dan verminderen.Cognitieve gedragstherapie wordt ingezet bij uiteenlopende problemen, zoals faalangst, agressiviteit, angsten en depressie.

 

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een geprotocolleerde, bewezen effectieve behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Bij EMDR zal de cliënt worden gevraagd om de specifieke gebeurtenis terug te halen in het geheugen, met de daarbij behorende beelden, gedachten en gevoelens. Gelijktijdig wordt een afleidende prikkel gegeven door middel van piepjes in een koptelefoon of het met de ogen volgen van de handen van de therapeut. Hierdoor verdwijnen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen.
EMDR wordt steeds vaker toegepast bij andere klachten die zijn ontstaan door nare ervaringen, zoals angsten en fobieën die zijn ontstaan na een specifieke gebeurtenis, rouw, stemmingsstoornissen, faalangst, eetproblemen en problemen rondom het zelfbeeld na een krenkende ervaring. Dit gebeurt dan vaak in combinatie met andere behandelmethodes.


Oplossingsgerichte therapie
is een kortdurende en resultaatgerichte behandelvorm. Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. De oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat het oplossen van problemen ook kan plaatsvinden door het uitzoeken van de gewenste situatie; dat wil zeggen ‘wat wil de cliënt voor het probleem in de plaats’ of ‘hoe zou het leven van de cliënt er anders uitzien als het probleem er niet meer zou zijn’.


Mediatietherapie
is een vorm van ouderbegeleiding en wordt doorgaans ingezet o.a. bij kinderen met agressie, gezagsproblemen, bedplassen en slaapproblemen. Het is de meeste gebruikte werkwijze in de gedragstherapie met jonge kinderen. In mediatietherapie wordt de functie van de probleemgedragingen van het kind geanalyseerd. Daarna worden specifieke vaardigheden aan ouders aangeleerd die dagelijks in de praktijk van de opvoedingssituatie kunnen worden gebruikt. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan prijzen, belonen, differentiële aandacht geven, negeren en time out principes. Wat is Speltherapie?

Groepsprojecten Vanaf 2024 kunnen kinderen aangemeld worden voor 3 verschillende groepen van maximaal 8 kinderen.
* Teener Talk een praatgroep voor meisjes (12-14 jaar en 15-18 jaar). Deze praatgroep wordt ook aan Engelstalige meisjes aangeboden.
* Zigzaggroep, voor kinderen uit een echtscheidingssituatie (8-12 en 12-16 jaar).
Deze Zigzaggroep wordt ook aan Engelstalige kinderen aangeboden.
* Een Schema therapiegroep waar kinderen (8-12 en 12-16 jaar) leren om negatieve denk- en gedragspatronen te onderkennen en te veranderen in gezonde manieren om goed te functioneren. Ook deze groep wordt aan Engelstalige kinderen aangeboden.

De groepen worden geleid door Jacqueline Guicherit-Dicke,
Kinder -en Jeugdpsychotherapeut en Anne Kooijman, Kinderpsychologe en speltherapeute.