Aanmelding en Intake

Iedere sessie duurt 45 minuten. De afspraken worden veelal wekelijks of twee-wekelijks gemaakt.

Regelmatig wordt, tijdens de contacten, aan u gevraagd om een tevredenheids- vragenlijst, een zogenaamde SDQ, in te vullen. Hier kunt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over de begeleiding en welke bijstellingen u zou wensen.

Alle contacten zijn vertrouwelijk, zowel met het kind als met de ouders. Zonder toestemming van de ouders zal er niet met derden gesproken worden. Na speltherapeutische sessies zal aan het kind toestemming worden gevraagd om met de ouders te mogen spreken.