Vakantie 

In geval van urgentie kunt u mij tijdens de zomervakantie (10 juli t/m 7 augustus) bereiken via een email naar info@kinderpsychologe.nl.

Vanaf dinsdag 8 augustus ben ik telefonisch bereikbaar.

U kunt ook contact opnemen met een van mijn collegae:

Jacqueline Guicherit: emailadres:  jacqueline.dicke@guicherit.net    telefoon: 070-338 77 17
Marion Tazelaar: emailadres:  info@praktijktazelaar.nl              telefoon: 070-3040595
Jantien Vrijmoet: emailadres:  jantien@vrijmoetmaatman.nl     telefoon: 0614211146
Liesbeth Maatman: emailadres:  liesbeth@vrijmoetmaatman.nl    telefoon: 0614211146

Klachten

Mijn streven is om op een professionele manier om te gaan met uw vragen. Verder hoop ik u een advies te geven dat is afgestemd op de door u gestelde hulpvraag. Mocht het zo zijn dat u niet tevreden bent met de gang van zaken, dan hoop ik dat u uw klacht direct aan mij wilt melden.

Door uw klacht aan te geven maakt u duidelijk, dat er volgens u iets veranderd moet worden. U geeft mij, als psycholoog de kans om de zorg te verbeteren. Dit kan u en mij helpen, maar ook andere cliënten kunnen hier baat bij hebben. U kunt in een gesprek uw klacht noemen, of u kunt mij een mail of brief schrijven. Ik zal uiteraard mijn best doen om uw klacht te verhelpen.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met elkaar op te lossen, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij het NIP. De link naar de klachtenregeling is: Nederlands Instituut van Psychologen.