Vakantie 

Tijdens vakanties kunt u mij bereiken via een email naar info@kinderpsychologe.nl.

U kunt ook contact opnemen met een van mijn collegae:

Jacqueline Guicherit    emailadres:  jacqueline.dicke@guicherit.net    telefoon: 070-338 77 17
Marion Tazelaar             emailadres:  info@praktijktazelaar.nl              telefoon: 070-3040595
Jantien Vrijmoet              emailadres:  jantien@vrijmoetmaatman.nl     telefoon: 0614211146
Liesbeth Maatman        emailadres:  liesbeth@vrijmoetmaatman.nl    telefoon: 0614211146

Klachten

Als Gz-psycholoog ben ik gehouden aan de beroepscode van het NIP, waaronder het beroepsgeheim en de wet BIG die het tuchtrecht regelt. Het lidmaatschap en de registraties zijn een garantie voor de bewaking van kwaliteit en deskundigheid.

Het streven is om op een professionele manier om te gaan met uw vragen en u een advies te geven dat is afgestemd op de gestelde hulpvraag. Mocht het zo zijn dat u niet tevreden bent met de gang van zaken, dan is het verzoek uw klacht te melden.

Door uw klacht aan te geven, maakt u duidelijk, dat er volgens u iets veranderd moet worden. U geeft mij als kinderpsycholoog de kans om de zorg te verbeteren. Dit kan u helpen, maar ook andere cliënten kunnen hier baat bij hebben. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Ik zal per omgaande reageren en uiteraard mijn best doen om uw klacht te verhelpen.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met elkaar op te lossen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen.