Kinderen vanaf 12 jaar zijn van harte welkom. Vooral voor kinderen die in Wassenaar wonen is het fijn wanneer ze zelfstandig naar de praktijk kunnen fietsen. Het is belangrijk om te weten dat wat een kind hier vertelt, vertrouwelijk blijft. Ik bespreek niets met ouders of derden wanneer het kind dat niet wil.

Voor de begeleiding van kinderen vanaf 16 jaar wordt samengewerkt met een aantal collegae.